Paprika
paprika Frank Breugem heeft inmiddels bijna 20 jaar ervaring in het adviseren in de paprikateelt.
Tijdens de één à twee wekelijkse bedrijfsbezoeken wordt kritisch gekeken naar de ontwikkelingen op het bedrijf. Daarnaast worden verzamelde data regelmatig geanalyseerd, en volgt aan het eind van het seizoen een eindevaluatie waarin uiteraard concrete verbeterpunten voor volgend seizoen aan bod komen. Met het uiteindelijke doel dat u als teler grip op uw gewas en de processen daar omheen heeft. Om ieder jaar weer tot een optimaal teeltresultaat te komen.
paprika