Paprika
Training voor wie?

  • Op steeds meer glastuinbouwbedrijven kom je (teelt)managers tegen. Soms groeien werknemers van onderaf door, soms worden HBOers aangetrokken. Vaak missen deze managers de teelttechnische ervaring die de ondernemer zelf door de jaren heeft opgebouwd. Waar is dan snel veel kennis te halen?
  • Uw bedrijf heeft verkoopadviseurs in dienst. Hoe komen zij aan voldoende teeltkundige achtergrond om een volwaardige gesprekspartner te kunnen zijn voor de klanten die zij bezoeken?
  • U teelt al jaren paprika's. Maar u zou alle teeltmaatregelen wel weer eens in het juiste perspectief willen zien. Hoe reageert een plant nu eigenlijk?
Onderwerpen

  • Planten fysiologie: hoe groeit een plant, hoe beoordeel je een plant, wat zijn stuurfactoren en hoe reageert een plant hierop?
  • Kasklimaat: nadere gedetailleerde uitwerking van sturing van het klimaat. Invulling van (buis)temperatuur, schermgebruik, CO2, vochtdeficit e.d. op de groei van het gewas.
  • Wortelmilieu: invloed van het wortelmilieu op de bovengrondse groei, en uiteindelijk productie en kwaliteit.
  • Water en bemesting: welke criteria zijn er voor de watergift, wat zijn elementaire zaken in de voeding van het gewas.
Uiteraard ligt één en ander niet strak vast; het is ook mogelijk om specifieke zaken extra uit te lichten, of anderszins iets op maat te maken.
Locatie - De trainingen kunnen verzorgd worden op een externe locatie of op het bedrijf zelf, met het gewas om de hoek.
Theorijk en prakterie - Alle onderwerpen met een mix van theorie en praktijk gebracht, theorijk en prakterie dus. Zodat het geleerde ook direct toegepast kan worden.
Geïnteresseerd geraakt? Neem dan even contact op.